Executive Search

Kapitalförvaltaren Coeli stärker koncernledning med Group COO

Coeli Holding AB har vuxit med en tilltagande lönsamhet de senaste åren och ska nu stärka koncernledningen med en ny VD för Asset Management, tillika Group COO, som får viktigt ansvar att säkra effektiva och regulatoriska processer för fortsatt tillväxt.
Apply
Denna tjänst är tillsatt och ansökan stängd.

Om tjänsten

Coeli är en växande entreprenöriell kapitalförvaltare med målsättningen att alltid överträffa kundernas förväntan. Bolaget förknippas med stark kapitalförvaltning tillsammans med en Wealth Managementverksamhet som växer. Coeli är partnerägt och har kontor i Sveriges fyra största städer. Denna roll utgår från huvudkontoret i centrala Stockholm. Lukas Lindkvist sitter idag i rollen som VD för Asset Management och kommer att gå vidare internt och axla rollen som VD för Coeli Koncernen.

Coeli Asset Management utgör en regulatorisk och organisatorisk plattform som servar verksamhetens fonder och kapitalförvaltningsbolag. Bolaget upprätthåller exempelvis de oberoende funktionerna för riskkontroll och regelefterlevnad. Som VD för detta bolag ansvarar du för att säkerställa och implementera tydliga och effektiva processer enligt de regler och ramverk som finns.

Som Group COO ansvarar du även för koncerngemensamma funktioner som IT, Finance, Legal och HR och att säkerställa effektiva interna processer och arbetssätt i dessa.

Du erbjuds

- En nyckelposition i koncernledning på framgångsrik kapitalförvaltare med höga ambitioner om fortsatt tillväxt

- Stort utrymme att med dina erfarenheter och kompetens inom regulatoriska processer skapa värde i koncernen och förutsättningar för verksamheten att fortsätta växa framgångsrikt

Arbetsuppgifter

I rollen som VD för Asset Management och Group COO ingår du i koncernledning tillsammans med bland annat huvudägare, VD för Wealth Management och VD för koncernen. Du leder ledningsgruppen för Asset Management och rapporterar direkt till styrelsen.

Du kommer bland annat ansvara för:

- Att säkerställa effektiva processer och ansvara för att regelverk och policys implementeras och efterlevs samt att dessa är förankrade i styrelsen och i verksamheten.

- Att prioritera och hantera affärsinitiativ som kommer från organisationen (NPAP, new product approval process)

- Att säkerställa kostnadseffektivitet och formell rapporteringen till styrelsen

- Att agera proaktivt i ledningsgruppsarbetet inom Asset Management och fördela ansvar samt stötta cheferna i ledarskapet

- Skapa motivation och engagemang i en diversifierad grupp i fortsatt snabb tillväxt och förändring

Vem vi söker

För den här rollen söker vi en person med erfarenhet från arbete i eller med den finansiella sektorn samt en förståelse för verksamheten i reglerade bolag. Du har god förståelse för hur riskhantering och regelefterlevnad är grundstenar i finansiella bolags affärsverksamhet.

Vi söker dig som:

- Har erfarenhet av brett ansvar för affär och processer i regulatorisk verksamhet

- Har gedigen ledarerfarenhet från finansiell verksamhet, eller från konsultverksamhet med arbete mot finansiell verksamhet

- Har konkret erfarenhet av att implementera regulatoriska processer

- Har akademisk utbildning

- Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska då du dagligen kommunicerar på båda språken

Det är meriterande om du:

- Har varit chef för chefer och lett ledningsgruppsarbetet

- Har drivit stora projekt, som systemimplementation eller förändringsarbete

- Har jobbat i ägarlett-/ entreprenöriellt-/ tillväxtbolag

Som person är du affärsmässig samtidigt som du tar kalkylerade risker för att uppnå målen. Du har en förmåga att se till helheten för att utveckla effektiva lösningar på problem och planerar ditt arbete strukturerat – både kort och långsiktigt. I pressade situationer har du förmågan att hålla en positiv inställning och är medveten om dina egna styrkor och svagheter. Dessa egenskaper gör att du etablerar trovärdighet och lyckas motivera omgivningen.

Information om företaget

Coeli är en svensk kapitalförvaltare med förtroendet att förvalta cirka 20 miljarder kronor åt våra kunder. Våra förvaltarteam är specialister på aktivt förvaltade fonder inom aktier, räntor, hedge, fastigheter och private equity. Vi hjälper både professionella och privata investerare som finns runt om hela världen. Förutom kapitalförvaltning erbjuder Coeli också tjänster inom förmögenhetsförvaltning, bland annat med hjälp av våra experter inom familje- och skattejuridik, pensioner och försäkringar.

För mer information, besök Coelis hemsida www.coeli.se

Denna tjänst är tillsatt och ansökan stängd.
Apply

Other Info

Start: Snarast, med hänsyn till din uppsägningstid

Omfattning: Heltid

Placering: Centrala Stockholm

Rekryteringsprocessen hanteras av AW Executive Search och Coelis önskemål är att alla frågor rörande tjänsten hanteras av våra konsulter Emeli Bergenhag och Linda Lindahl. Vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen.

Apply

Contact persons

Linda Lindahl

Senior Recruitment Consultant

Denna tjänst är tillsatt och ansökan stängd.