Executive Search

En avgörande faktor för företags fortsatta utveckling är ledarskapet. Samtidigt hårdnar konkurrensen om erfarna och skickliga ledare. För att hitta rätt kandidater krävs förståelse och engagemang - egenskaper våra seniora rekryteringskonsulter besitter.

Vi rekryterar chefer och specialister till flera olika roller, t ex
Ekonomichef, HR-chef, IT-chef, Säljchef, Avdelningschef, Projektledare och företagsledning.
KOntakta oss

Vi arbetar med de främsta rekryteringsmetoderna och verktygen på marknaden. Våra seniora rekryterare har gedigen erfarenhet och genomför hela rekryteringsprocessen från kravprofil till anställning samt ger er tillgång till vårt nätverk och kompetens. Vi garanterar en kvalitetssäkrad process där du kan känna dig trygg i att du anställer rätt person för tjänsten.
Vi använder oss av en kompetensbaserad rekryterings-process. Metoden fokuserar på de personliga kompetenser som tjänsten kräver och vi genomför såväl djupintervjuer som arbetspsykologiska tester för att allt ifrån organisation till tjänst och person ska matchas rätt. Vi tror på att göra det lilla extra för att du som kund ska vara 100 % nöjd.

Vår rekryteringsprocess

Vår rekryterings-process

Vi startar varje process inom Executive Search med en grundlig behovsanalys av uppdraget och tjänstens kravprofil. Det är ytterst viktigt för oss att förstå er verksamhet för att kunna precisera vilka egenskaper och erfarenheter som krävs för det aktuella uppdraget.

Därför tillsätter vi ett rekryteringsteam bestående av seniora rekryteringskonsulter och researchers. För att säkerställa kvalitén i rekryteringen införskaffar teamet kunskap om er verksamhet: mål, framtida utmaningar, värderingar och företagskultur. Vidare i processen kontaktar vi personer i vårt nätverk samt genomför en kartläggning där vi identifierar och kontaktar de mest intressanta kandidaterna. Vi arbetar givetvis med de främsta searchverktygen på marknaden och i samråd med er kompletterar vi också eventuellt med annonsering i utvalda medier.

Nästa steg innebär djupintervjuer, kvalitetssäkrade tester samt omfattande referenstagning av de utvalda kandidaterna. De kandidater som stämmer bäst överens med kravprofilen presenterar vi för er. Processen är helt transparent för er som kund - vi stämmer av och håller er uppdaterade genom alla steg i processen.

Ta del av vårt nätverk för executive search

Då executive search handlar om att identifiera kandidater med lång erfarenhet eller specifik kompetens räcker ofta inte traditionella rekryteringskanaler för att hitta den perfekta kandidaten. En av nycklarna till en lyckad chefsrekrytering är därför ett brett nätverk. Genom AW Executive Search som rekryteringspartner får ni tillgång till vårt kandidatnätverk, bestående av både aktivt sökande och passiva kandidater i hela Sverige samt stora delar av Europa.

AW Executive Search är en del av AW Family, som tillsammans har över 20 års erfarenhet av rekrytering. Läs mer om oss och vår gemensamma historia här.

Business area icon

Affärsområden

Vi rekryterar ledare inom flera olika affärsområden t ex:

  • Ekonomi

  • HR

  • IT

  • Teknik

  • Marknadsföring

  • Inköp

  • Logistik

  • Försäljning

  • Industri

Photo of two people in a meeting.

Bli kontaktad av oss

Vill ni bli kontaktade av oss för ett kommande behov?
Klicka på knappen nedan.

KOntakta oss

Vad är executive search?

Executive search är en specialiserad rekryteringsprocess med syfte att hitta kandidater till chefs- och ledarroller eller positioner som kräver en specifik kompetens eller kandidatprofil. AW Executive Search hjälper er att identifiera rätt kandidat till rollen ni söker.

Rekrytering är en stor utmaning för de flesta bolag och när det handlar om rekrytering till nyckelpositioner med specialistkompetens eller av erfarna chefer och ledare så är det viktigt att processen sköts korrekt från början till slut. På AW Executive Search är vi noga med att alltid sätta kundens behov i centrum och vår beprövade rekryteringsprocess i kombination med erfarenhet och vårt breda nätverk gör att vi är säkra på att ni kommer bli nöjda med er chefsrekrytering.

Om ni är i behov av att rekrytera för en kortare period eller till ett specifikt projekt kan vi hjälpa er även med det. Läs mer om vår tjänst Interim Management här.